1: Oś nr. 1 25 metrów dynamiczna i statyczna – stanowisk 5

 • Indywidualnie z własną bronią wynajęcie na godzinę 100 zł
 • Wynajęcie 1 toru – 50 zł za pierwszą godzinę 30 zł za każdą kolejna
 • Pod szkolenia dynamiczne dowolna konfiguracja i liczba osób – cena ustalana indywidualnie

2: Oś nr. 2 25 metrów dynamiczna i statyczna – stanowisk 8

 • Indywidualnie z własną bronią wynajęcie na godzinę 150 zł
 • Wynajęcie 1 toru – 50 zł za pierwszą godzinę 30 zł za każdą kolejna
 • Pod szkolenia dynamiczne dowolna konfiguracja i liczba osób – cena ustalana indywidualnie

3: Oś 100 metrów dynamiczna i statyczna – stanowisk 8

 • Indywidualnie z własną bronią wynajęcie na godzinę 200 zł
 • Wynajęcie 1 toru – 60 zł za godzinę.
 • Pod szkolenia dynamiczne dowolna konfiguracja i liczba osób – cena ustalana indywidualnie.

4: Oś 200 m dynamiczna i statyczna indywidualnie – stanowisk 8

 • Indywidualnie z własną bronią wynajęcie na godzinę 300 zł
 • Wynajęcie 1 toru – 60 zł za godzinę.
 • Pod szkolenia dynamiczne dowolna konfiguracja i liczba osób – cena ustalana indywidualnie.

4: Jeśli nie posiadasz własnej broni lub amunicji – cena będzie ustalana indywidualnie.